Χειριστής Κέντρου Λήψης Σημάτων

Σου αρέσει να αποτρέπεις τον κίνδυνο; Συνηθίζεις να παίρνεις πρωτοβουλίες και να δρας κάτω από πίεση; Εάν είσαι υπεύθυνο άτομο και θα ήθελες να γίνεις μέλος της ομάδας μας κάνε την αίτηση τώρα.

Ευθύνες:
Παρακολουθεί, εντοπίζει και διερευνά και επιβεβαιώνει συναγερμούς που λαμβάνει το σύστημα
Παρακολουθεί της σωστή ροής των πληροφοριών στο σύστημα και ενημερώνει τα κατάλληλα πρόσωπα
Διατηρεί ηλεκτρονικά αρχεία
Διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο
Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε όλα τα θέματα καθόλη την διάρκεια της βάρδιας
Αναζητεί ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα του
Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενα Προσόντα:
Ικανότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου
Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Εχεμύθεια και Αξιοπιστία
Ομαδικότητα
Λευκό Ποινικό Μητρώο

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 29 Μαίου

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@krypto.com.cy, έχοντας σαν θέμα τον κωδικό: Tumoc6.